Modules Archief - Supervisor App

Safety walks

 • Inzicht in veiligheid op de bouwplaats
 • Inzicht in locatie's
 • Eenvoudig en prettig werken
 • Bijsturen of stimuleren van veiligheid
 • Delen van informatie binnen de organisatie
 • Duidelijke PDF rapportages

Buitendienst

 • Registratie van schades en calamiteiten
 • Direct actiehouder koppelen
 • Direct naar onderhoudsaannemer
 • Terugkoppeling van aannemer
 • Overzicht in locaties
 • Snel en eenvoudig een rapportage

Globale visuele weginspectie

 • Inzicht in je wegennet op kaart
 • Eenvoudig en snel vastleggen
 • Conform CROW
 • Stuurmiddel onderhoudsplan
 • Duidelijke PDF rapportages

Verificatie & Validatie

 • Keuringen op de bouwplaats
 • Inzicht in keuringslocaties
 • Eenvoudige rapportages
 • Gemakkelijk te delen
 • Te koppelen aan Relatics

Afwijkingen

 • Aannemer van UAV-gc werken
 • Afwijkingen buiten vastleggen
 • Overzicht in locaties
 • Opvolging faciliteren
 • Transparantie
 • PDF rapportage

Toestandsinspectie

 • Wegen, bruggen, sluizen etc.
 • Vastleggen toestand/schades
 • Overzicht in locaties op kaart
 • Monitoring toestandverloop
 • Opvolging van meldingen
 • Overzichtelijke PDF rapportage

Oplevering

 • Opleverproces UAV/UAV-gc
 • Vastleggen van restpunten
 • Overzicht in locaties
 • Delen van restpunten
 • Terugmelding van restpunten
 • PDF rapportage

Waarnemingen UAV-gc

 • Integratie met SCB
 • Waarnemingen delen
 • Locaties visueel op kaart
 • Reactie op waarnemingen
 • UAV-gc 2005
 • Overzichtelijke PDF rapportage

Toezicht UAV

 • Op basis van UAV
 • Vastlegging dagrapporten
 • Delen van dagrapporten
 • Overzicht in locaties
 • Reactie op acties
 • PDF rapportage