Globale visuele weginspectie Supervisor App
Globale visuele weginspectie

Voordelen

  • Inzicht in je wegennet op kaart
  • Eenvoudig en snel vastleggen
  • Conform CROW
  • Stuurmiddel onderhoudsplan
  • Duidelijke PDF rapportages

Direct aanmelden

Over deze module

Als beheerder wil je graag weten hoe de wegen erbij liggen, of je voldoet aan de wettelijke verplichtingen, richtlijnen, kwaliteitsafspraken, maar ook of je het geld op de juiste wijze en op de juiste plaats besteedt. De basis van dit inzicht is kennis over de kwaliteit van de wegen.

Doormiddel van globale visuele weginspecties kun je het onderhoudsniveau van je wegennet in kaart brengen. Op basis daarvan bepaal je of het wegennet voldoet aan de richtlijnen, kwaliteitsafspraken en wettelijk verplichtingen. Daarnaast kan de globale visuele weginspectie ook dienen als stuurmiddel om te meten of het geld op de juiste wijze wordt besteed, het beleidsplan op een correcte wijze wordt uitgevoerd en/of de begroting van het onderhoudsplan moet worden bijgesteld.

Een weginspectie gaat gepaard met verschillende actielijstjes, notities en foto’s die die moeten worden verwerkt en diverse partijen die op de hoogte moeten worden gehouden. Hierdoor kan informatieverlies optreden en verslechterd dit de transparantie van het proces. Wat op haar beurt het monitoren van het project en het wegennet belemmerd en de kwaliteit wordt aangetast. Met onder andere deze ervaring uit de branche is de module Globale visuele weginspecties ontstaan. Deze module is ontworpen conform de regels van het CROW, zodat de kwaliteit wordt geborgd. Supervisor is een simpel registratiesysteem waarmee situaties kunnen worden vastgelegd en gekoppeld aan een actiehouder.

De uitkomst van de inspectie vormt een basis voor zowel het onderhoudsbeleid,  het opstellen van een kostenraming tevens biedt het ook input voor het onderhoud van het contracteringsproces.