Toezicht UAV Supervisor App
Toezicht UAV

Voordelen

  • Op basis van UAV
  • Vastlegging dagrapporten
  • Delen van dagrapporten
  • Overzicht in locaties
  • Reactie op acties
  • PDF rapportage

Direct aanmelden

Over deze module

Bij de realisatie van RAW bestekken zal Supervisor een perfecte link zijn tussen directievoering en de aannemer. Tijdens de uitvoering kan de toezichthouder gegevens vastleggen voor zijn dagrapporten en onderdelen waar niet wordt voldaan aan het RAW-Bestek of tekeningen. Dit allemaal volgens de regels uit de UAV-2012.

Vervolgens kan de aannemer snel handelen om de geconstateerde punten op te lossen. De aannemer tijdens de uitvoering via de App registreren dat de punten verholpen zijn. 

Tenslotte zal de oplevering plaats vinden waar stapsgewijs gecontroleerd kan worden of alle zaken uit het bestek zijn uitgevoerd en voldoen aan de kwaliteitseisen. Eventuele restpunten voor een oplevering kunnen vastgelegd worden, dit zorgt voor een transparante samenwerking. Uiteindelijk zal een oplevering plaats vinden waar beide partijen naar tevredenheid op terugkijken dankzij een vloeiende en transparante communicatie via de Supervisor App.