Realtime inzicht in Infra bouwproces | Supervisor

Het verwerken van gegevens kost tijd. Echter niet met de Supervisor app. Informatie wordt direct verwerkt en uitgewisseld met de betrokken partijen. Zo ben je voortdurend op de hoogte van wat er speelt binnen jouw project.